Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)

Go down

Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)

Bài gửi  NinjaD3m0 on Sun Jul 25, 2010 7:12 pm

Tam Quốc 2010
Tên chính thức : Tam Quốc
Nguyên tác : La Quán Trung, Trần Thọ
Thời lượng : 95 tập
Vốn đầu tư : gần 150 triệu NDT
Liên hiệp chế tác :

Trung tâm chế tác truyền hình Đại học truyền thông Trung Quốc
Công ty ảnh thị Tiểu Mã Bôn Đằng Bắc Kinh
Đài truyền hình An Huy
Đài truyền hình Thiên Tân
Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh
Công ty ảnh thị Bách Minh Bắc Kinh
Công ty ảnh thị Lâm Cao Phi Lạc Bắc Kinh
Tập đoàn chế tác ảnh thị Cát Lâm

Phát hành : Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh

Khởi quay : 9/2008
Đóng máy : 7/2009
Phát sóng đầu tiên : 2/5/2010

Tổng đạo diễn : Cao Hy Hy
Tổng chế phiến : Hàn Tam Bình
Biên kịch : Chu Tô Tiến
Chỉ đạo võ thuật : Lâm Phong
Danh sách diễn viên:[/center]
Thục Hán :

Lưu Bị .... Vu Hòa Vỹ
Quan Vũ .... Vu Vinh Quang
Trương Phi .... Khang Khải
Gia Cát Lượng .... Lục Nghị
Triệu Vân .... Nhiếp Viễn
Mã Siêu .... Trần Dịch Lâm
Ngụy Diên .... Vương Tân Quân
Bàng Thống .... Đỗ Húc Đông
Mi Phương .... Hồng Bàn Tử
Lưu Thiền .... Vương Hạc Minh


Tào Ngụy :

Tào Tháo .... Trần Kiến Bân
Tư Mã Ý .... Nghê Đại Hồng
Tào Thực .... Lý Kế Xuân
Tào Phi .... Vu Tân
Hạ Hầu Uyên .... Lý Kỳ Long
Tuân Úc .... Lý Kiến Tân
Từ Thứ .... Diêu Cương
Tịnh Thù .... Lý Y Hiểu


Đông Ngô :

Tôn Quyền .... Trương Bác
Châu Du .... Huỳnh Duy Đức
Tôn Sách .... Sa Dật
Lữ Mông .... Thường Thành
Lục Tốn .... Thiệu Phong
Lỗ Túc .... Hoắc Thanh
Tôn Kiên .... Phạm Vũ Lâm
Trình Phổ .... Chung Minh Hòa
Tôn tiểu muội .... Lâm Tâm Như
Đại Kiều .... Lưu Cạnh
Tiểu Kiều .... Triệu Kha


Đông Hán :

Hán Hiến Đế .... La Tấn
Đổng Trác .... Lữ Hiểu Hòa
Lữ Bố .... Hà Nhuận Đông
Điêu Thuyền .... Trần Hảo
Trần Cung .... Tôn Hồng Đào
Viên Thuật .... Diêm Bái
Trương Tùng ... Lưu Á Tân
Vương Doãn .... Trịnh Thiên Dung
Tư Mã Huy .... Tiêu Hoảng

DOWNLOAD:

Tập 01: http://mega.1280.com/file/TQD91B7YVT/
Tập 02: http://mega.1280.com/file/TRSH6D9TPT/
Tập 03: http://mega.1280.com/file/T8S3B1ARHT/
Tập 04: http://mega.1280.com/file/TYY34SMQ9T/
Tập 05: http://mega.1280.com/file/TQFYXT7VVT/
Tập 06: http://mega.1280.com/file/TR39WF422T/
Tập 07: http://mega.1280.com/file/T9NGF91M5T/
Tập 08: http://mega.1280.com/file/THBNFGFN7T/
Tập 09: http://mega.1280.com/file/TS34TF73PT/
Tập 10: http://mega.1280.com/file/TMGA028S4T/
Tập 11: http://mega.1280.com/file/TYXYC9C45T/
Tập 12: http://mega.1280.com/file/TWA12TV56T/
Tập 13: http://mega.1280.com/file/T3TS998V5T/
Tập 14: http://mega.1280.com/file/T164NMKJCT/
Tập 15: http://mega.1280.com/file/GQEQMV9GB8/
Tập 16: http://mega.1280.com/file/TY3VPSJ8ST/
Tập 17: http://mega.1280.com/file/TRT35HPY9T/
Tập 18: http://mega.1280.com/file/T2JXVA2S9T/
Tập 19: http://mega.1280.com/file/TPXC324T8T/
Tập 20: http://mega.1280.com/file/T08C00FAWT/
Tập 21: http://mega.1280.com/file/TNKDZ3BS1T/
Tập 22: http://mega.1280.com/file/T2KS73KPMT/
Tập 23: http://mega.1280.com/file/TR4MP1RVTT/
Tập 24: http://mega.1280.com/file/TGDNJQYVYT/
Tập 25: http://mega.1280.com/file/THRMKBFHGT/
Tập 26: http://mega.1280.com/file/T50SYJAQPT/
Tập 27: http://mega.1280.com/file/TYJ2N585AT/
Tập 28: http://mega.1280.com/file/TH8DH04TQT/
Tập 29: http://mega.1280.com/file/TWK07GGP2T/
Tập 30: http://mega.1280.com/file/TQTVSATP3T/
Tập 31: http://mega.1280.com/file/TBAR4NKWQT/
Tập 32: http://mega.1280.com/file/TAH50T1CPT/
Tập 33: http://mega.1280.com/file/TVNVM5KP1T/
Tập 34: http://mega.1280.com/file/TDG5QSXD2T/
Tập 35: http://mega.1280.com/file/T1RFXAK1KT/
Tập 36: http://mega.1280.com/file/TQ69CJ8JQT/
Tập 37: http://mega.1280.com/file/T3GMX0NA6T/
Tập 38: http://mega.1280.com/file/TD653FHBMT/
Tập 39: http://mega.1280.com/file/TNBJGPSART/
Tập 40: http://mega.1280.com/file/TW10PJ8Q4T/
Tập 41: http://mega.1280.com/file/TJP9YM1D8T/
Tập 42: http://mega.1280.com/file/TMAQV07TCT/
Tập 43: http://mega.1280.com/file/T3DT2XMCMT/
Tập 44: http://mega.1280.com/file/GDUJ3KZUBW/
Tập 45: http://mega.1280.com/file/TSJA3HS4AT/
Tập 46: http://mega.1280.com/file/TD1X7QHZHT/
Tập 47: http://mega.1280.com/file/TW0P5YRSNT/
Tập 48: http://mega.1280.com/file/KI4VQOFB6Q/
Tập 49: http://mega.1280.com/file/T3T1QC1CJT/
Tập 50: http://mega.1280.com/file/MBLGGYXM3E/
Tập 51: http://mega.1280.com/file/JXEJFWCPHL/
Tập 52: http://mega.1280.com/file/NCY8XQETSH/
Tập 53: http://mega.1280.com/file/NSL1ZS7QON/
Tập 54: http://mega.1280.com/file/RQUI35DPSL/
Tập 55: http://mega.1280.com/file/R9XTERXDHB/
Tập 56: http://mega.1280.com/file/NIM67FRLER/
Tập 57: http://mega.1280.com/file/DR4R8F3K7P/
Tập 58: http://mega.1280.com/file/TGGMQP3I3S/
Tập 59: http://mega.1280.com/file/B1J6TK27XF/
Tập 60: http://mega.1280.com/file/0GVAYTOH7I/
Tập 61: http://mega.1280.com/file/AOLE1EPCQY/
Tập 62: http://mega.1280.com/file/WV1K6EAABB/
Tập 63: http://mega.1280.com/file/DM1461K10L/
Tập 64: http://mega.1280.com/file/2AM5SSF5YF/
Tập 65: http://mega.1280.com/file/TA33AQMBCT/
Tập 66: http://mega.1280.com/file/TWT74KAFGT/
Tập 67: http://mega.1280.com/file/TF3RJ44M8T/
Tập 68: http://mega.1280.com/file/TG7J46T2WT/
Tập 69: http://mega.1280.com/file/T58CJRQ0NT/
Tập 70: http://mega.1280.com/file/Z6HS8R5ZUA/
Tập 71: http://mega.1280.com/file/3XKQ68MCXJ/
Tập 72: http://mega.1280.com/file/V004QHOZXZ/
Tập 73: http://mega.1280.com/file/RYYLJ2LUAY/
Tập 74: http://mega.1280.com/file/KZ75ZSPYHB/
Tập 75: http://mega.1280.com/file/NXEFVQDJ98/
Tập 76: http://mega.1280.com/file/TOY2JU6KOF/
Tập 77: http://mega.1280.com/file/WTOOYZRAKG/
Tập 78: http://mega.1280.com/file/THYJGOHWLK/
Tập 79: http://mega.1280.com/file/IOVWZ0BH0X/
Tập 80: http://mega.1280.com/file/XOYM1NVAP6/
Tập 81: http://mega.1280.com/file/BBEKJOMK9L/
Tập 82: http://mega.1280.com/file/5JK7ZEOJM4/
Tập 83: http://mega.1280.com/file/9MQK2Y0YJP/
Tập 84: http://mega.1280.com/file/UQ3AL5QVBY/
Tập 85: http://mega.1280.com/file/TCDF34YIEE/
Tập 86: http://mega.1280.com/file/TJM176M7MT/
Tập 87: http://mega.1280.com/file/TBX398NGPT/
Tập 88: http://mega.1280.com/file/TCKA5PP86T/
Tập 89: http://mega.1280.com/file/TQP1FDZYQT/
Tập 90: http://mega.1280.com/file/TQRGCJTY9T/
Tập 91: http://mega.1280.com/file/TV5HVCCPST/
Tập 92: http://mega.1280.com/file/T4PBCDZ5BT/
Tập 93: http://mega.1280.com/file/TSHKXFGYHT/
Tập 94: http://mega.1280.com/file/TV3QWDJXJT/
Tập 95: http://mega.1280.com/file/TRT1BBNHPT/

Phụ đề:
http://subscene.com/Three-Kingdoms-San-Guo-Tam-Quc-Complete-Series/subtitles-82638.aspx

Cách xem phụ đề đuôi .ass bằng KMP mà không bị dính hardsub Tàu:

avatar
NinjaD3m0
[M]od
[M]od

Tổng số bài gửi : 96
Ngày tham gia : 14/07/2010
Tuổi : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 (Việt sub)

Bài gửi  Khách viếng thăm on Sun Jul 25, 2010 7:23 pm

Ah oh cái này down gần xong rùi, admin số dzách cung hi ok
avatar
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết